ẢNH HƯỞNG CỦA TÁI CƠ CẤU ĐẾN CẤU TRÚC NHÂN SỰ CỦA TỔ CHỨC

Công ty như một cỗ máy mọi nhân viên trong công ty chính là một bánh răng mắc xích giúp cho cỗ máy hoạt động tốt nhất, nên việc thay đổi thứ gì đỏ nhỏ nhặt nhất trong hệ thống đó cũng khiến cỗ máy bị trục trặc. Vì thế việc tái cơ cấu cả một tổ chức công ty là một chuyện hết sức quan trọng và khó khăn.

Vì sao tái cơ cấu lại khó khăn đến vậy? Làm thế nào để hạn chế thấp nhất những trường hợp bánh răng cũ không hợp cơ chế mới?

Sự thật, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam thực hiện việc tái cơ cấu bộ máy công ty thường thiếu kế hoạch và sự chuẩn bị. Trong tình thế vội vã thay đổi cả bộ máy trong công ty sẽ khiến cho nhiều bộ phận không ăn khớp nhau.

Trước tiên là cấp quản lý không thích ứng nổi, sau là nhân viên vẫn chưa theo kịp hệ thống mới được đề ra. Nên để tránh những trường hợp này cần phải có một quy trình cụ thể. Công ty trước khi tái cơ cấu cần phải chú trọng vào nâng cấp nguồn nhân lực của công ty, tạo ra những khóa học để giúp nhân viên có thêm kiến thức, thử nghiệm cơ cấu mới trên một nhóm bộ phận nhỏ của công ty. Như thế sẽ giảm thiểu những tình trạng tệ nhất khi cơ cấu mới được áp dụng thực tế. 

Bên cạnh đó những trường hợp nhỏ khác mà chúng ta cần phải lưu ý. Như người Việt ta thường là những người có đặc tính ngại thay đổi, sẽ phản ứng khi có thay đổi, thậm chí là nó mang lại những phản ứng dây chuyển không tốt. Một số trường hợp ít những không thể nói đến chính lạ việc thay đổi diễn ra quá nhanh, khi tái cơ cấu mô hình vừa mới diễn ra thì bên lãnh đạo đã chuẩn bị thay đổi tiếp điều này sẽ khiến cho những nhân viên công ty không kịp thích ứng.

Nói tóm lại, việc tái cơ cấu chỉ thành công khi công ty biết phát triển nội lực và tái cơ cấu từ nội lực của chính mình. Để làm tốt việc này, công ty cần có những hoạch định cụ thể và khoa học theo một lộ trình phù hợp. Thông thường, doanh nghiệp không tự làm nổi việc này thì cũng nên nhờ tư vấn hỗ trợ. Tuy nhiên, phải đảm bảo nhà tư vấn bạn nhờ có đủ năng lực và chỉ nên xem họ là “nhà tư vấn”. Nghĩa là tư vấn chỉ hỗ trợ bạn thiết kế một hệ thống quản lý mới, chuyên nghiệp hơn nhưng không làm thay cho bạn. Làm được điều này không dễ.

Nguồn:Tổng hợp & biên tập