KHÓA ĐÀO TẠO

CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH

MỤC TIÊU

 • Nắm được đặc điểm cơ bản của Chiến lược Đại dương xanh và nguyên nhân hình thành Chiến lược này
 • Phân biệt sự khác nhau giữa chiến lược Đại dương xanh và các chiến lược cạnh tranh truyền thống (Chiến lược Đại dương đỏ)
 • Nắm được các cách thức xây dựng chiến lược Đại dương xanh và quy trình thực hiện chiến lược
 • Nắm được các kinh nghiệm xây dựng chiến lược Đại dương xanh trên thế giới và cách thức áp dụng vào Việt nam

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: CÁC CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THỐNG
 • Chiến lược Chi phí thấp
 • Chiến lược khác biệt hóa
 • Chiến lược Tập trung
 • Chiến lược Market – Leader
 • Chiến lược Maker – Challenger
 • Chiến lược Market – Follower
 • Chiến lược Market – Nicher
PHẦN 2: GIỚI THIỆU CHIẾN LƯỢC VỀ ĐẠI DƯƠNG XANH

I. Nguồn gốc và bối cảnh ra đời chiến lược Đại dương xanh

II. Các đặc điểm của chiến lược Đại dương xanh

III. Đổi mới giá trị

IV. Tái cấu trúc chiến lược

V. Các khuôn khổ và công cụ phân tích chiến lược

 • Sơ đồ chiến lược
 • Khuôn khổ 4 hành động
 • Các đặc điểm của một chiến lược tốt
 • Đường giá trị

VI. Các nguyên lý cơ bản của chiến lược Đại dương xanh

 • Vạch lại ranh giới thị trường
 • Tập trung vào tổng thể, chứ không vào các chi tiết cụ thể.
 • Vượt trên mức nhu cầu hiện tại.
 • Thực hiện chiến lược đúng như trình tự.
 • Vượt qua những những trở ngại trong nội bộ tổ chức.
 • Thực thi hóa chiến lược.
PHẦN 3: HÌNH THÀNH CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH
 • Vạch lại ranh giới thị trường
 • Tập trung vào tổng thể, chứ không vào các chi tiết cụ thể.
 • Vượt trên mức nhu cầu hiện tại.
 • Thực hiện chiến lược đúng như trình tự
PHẦN 4: THỰC THI CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH
 • Vượt qua những những trở ngại trong nội bộ tổ chức
 • Thực thi hóa chiến lược
PHẦN 5: THEO DÕI, DUY TRÌ VÀ ĐỔI MỚI CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH
 • Rào cản bắt chước chiến lược
 • Thời điểm đổi mới giá trị
PHẦN 6: KINH NGHIỆM THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆC ÁP DỤNG VÀO VIỆT NAM
 • Kinh nghiệm thực hiện trên thế giới
 • Việc áp dụng chiến lược vào Việt Nam
 • Những lưu ý khi thực hiện chiến lược Đại dương xanh

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

Chiến lược đại dương xanh không chỉ giúp tránh cạnh tranh mà còn sinh ra những ngành kinh doanh mới với mức lợi nhuận cao.

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 3 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

1.500.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN