ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Buổi làm việc ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa với các đoàn của Hiệp Hội đến từ TP.HCM về đề xuất xây dựng VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT tại Khánh Hòa.
VIETD – Viện Đào Tạo và Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam cùng các đơn vị khác xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp để đào tạo, quy tụ nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, phát triển chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.
=====================================================
Thông tin liên hệ:
VIỆN ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN DOANH NHIÊN VIỆT NAM
—-VIETD—-
Tầng 9, VietD, 1196 Đường 3/2, P8, Q11, Tp.HCM
Điện thoại: 0966 253 253
Email: viendaotaodoanhnhanvietd@gmail.com