ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ GIẢNG DẠY

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đội ngũ lãnh đạo và giảng dạy của VIET D bao gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Với bề dày kinh nghiệm thực tế, mỗi khóa học thực sự là một khóa huấn luyện bài bản và giàu tính thực tiễn cho các học viên tham dự, mang đến nhiều trải nghiệm mới và cơ hội mở rộng các mối quan hệ cho tất cả mọi người.