ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO VÀ GIẢNG DẠY

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đội ngũ lãnh đạo và giảng dạy của VIET D bao gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực. Với bề dày kinh nghiệm thực tế, mỗi khóa học thực sự là một khóa huấn luyện bài bản và giàu tính thực tiễn cho các học viên tham dự, mang đến nhiều trải nghiệm mới và cơ hội mở rộng các mối quan hệ cho tất cả mọi người.


Chủ tịch hội đồng Quản lý

GS.TS Trần Luân Kim

Viện Trưởng

Ths. LS Dương Mạnh Hùng

Phó Viện Trưởng

TS. Đỗ Đức Khả

Giám đốc Điều hành

Nguyễn Như Ngọc

Ban Đào tạo, tư vấn – huấn luyện

Ths Lê Anh Tuấn PGĐ Huỳnh Minh Băng Nga Master: Thijs Lambert Gert Van Loon

Ban Thương mại và Đầu tư

PGĐ. LS Thái Thị Huỳnh Mai PGĐ. Anthony Phan

Ban truyền thông và văn hóa doanh nhân

Phó GS-TS Đặng Văn Huynh

Ban Chuyển đổi số

M.SE Nguyễn Hữu Phát