Category Archives: Các chi hội doanh nhân VietD

Chi hội Doanh nhân VietD

Chi hội Doanh nhân VietD là CLB Doanh nhân trực thuộc Viện đào tạo và phát triển Doanh nhân Vietd Được thành lập với mục đích làm cầu nối Doanh nhân Doanh nghiệp, cùng giao lưu, chia sẻ và kết nối nhằm mở rộng và phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các […]