KHÓA ĐÀO TẠO

KIỂM SOÁT CHI PHÍ

MỤC TIÊU

 • Xác định các loại chi phí trong DN và vai trò kiểm soát chi phí
 • Sử dụng các công cụ kiểm soát chi phí
 • Phân tích biến động chi phí
 • Xây dựng ý thức tiết kiệm chi phí
 • Vận dụng việc phân tích chi phí để ra quyết định trong kinh doanh

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: CÁC LOẠI CHI PHÍ VÀ VAI TRÒ CỦA VIỆC KIỂM SOÁT CHI PHÍ
 • Phân biệt chi phí và chi tiêu
 • Chi phí trực tiếp và chi phí gian tiếp
 • Chi phí cố định và chi phí biến đổi
 • Chi phí kiểm soát được và chi phí không kiểm soát được
 • Vai trò của kiểm soát chi phí
PHẦN 2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ VÀ THÔNG TIN CHI PHÍ
 • Khái niệm về định mức chi phí
 • Xây dựng định mức chi phí
 • Thông tin chi phí
PHẦN 3: PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CHI PHÍ - KHỐI LƯỢNG - LỢI NHUẬN
 • Số dư đảm phí
 • Đòn bẫy kinh doanh
 • Các trường hợp làm thay đổi lợi nhuận
PHẦN 5: VẬN DỤNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH
 • Điểm hòa vốn
 • Quyết định giá bán và khối lượng bán ra
 • Quyết định giảm giá
 • Quyết định mở rộng thị trươing
 • Quyết định tiếp tục KD hay ngừng KD một bộ phận
 • Quyết định nên Nguyên nhân biến động chi phí
 • Các biểu đồ xác định nguyên nhân
 • Phân tích biến động chi phí, lợi nhuận
 • làm hay nên mua
 • Quyết định trong điều kiện năng lực có giới hạn
PHẦN 6: XÂY DỰNG Ý THỨC TIẾT KIỆM CHI PHÍ
 • Kinh nghiệm thực hiện trên thế giới
 • Việc áp dụng chiến lược vào Việt Nam
 • Những lưu ý khi thực hiện chiến lược Đại dương xanh

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

Kiểm soát chi phí là một chức năng quản lý có ý thức và rất quan trọng trong quá trình quản lý của doanh nghiệp. Đó là sự tác động của chủ thể quản lý nhằm nhận biết, hiểu biết các nội dung chi phí nhằm sử dụng hiệu quả nhất các khoản chi phí mà doanh nghiệp đã bỏ ra

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN