LỊCH KHAI GIẢNG

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ  PHÁT TRIỂN DOANH NHÂN VIỆT NAM

Đội ngũ Huấn luyện viên của VIET D bao gồm những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và trải nghiệm thực tiễn trong điều hành doanh nghiệp. Với phương pháp đào tạo độc đáo, giài tính trải nghiệm thực tế, giải quyết trực tiếp các vấn đề của học viên. Mỗi khóa học không chỉ là khóa huấn luyện bài bản mà còn là sự kèm cặp thực tế giúp các học viên hiểu thấu và ứng dụng hiệu quả trong vận hành doanh nghiệp. Đồng thời có cơ hội mở rộng các mối quan hệ trong cộng đồng Doanh nhân VietD

KHÓA HỌC: VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

GV: NGUYỄN QUYẾT CHIẾN

KHAI GIẢNG:

Đăng ký học

BÁC SĨ DOANH NGHIỆP

GV: Các chuyên gia của VietD

Khai giảng:

Đăng ký học

DIGITAL MARKETING

GV: NGÔ PHƯƠNG LONG

Khai giảng:

Đăng ký học

ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN – ĐỒNG HÀNH TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP SỐ

Liên hệ để biết thêm chi tiết

liên hệ viện đào tạo và phát triển doanh nhân việt nam - vietd