NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0

NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0

Các đặc điểm lãnh đạo phổ biến:

1. TRÍ TUỆ:

– Thông thái: Bạn có phải là một người thông thái và hiểu biết nhiều thông tin về lĩnh vực, công việc và các ưu tiên của mình không?
– Có tầm nhìn tương lai: Bạn có tổ chức những nhiệm vụ ngắn hạn dựa trên các ưu tiên dài hạn không?
– Quyết đoán: Bạn có thường đưa ra quyết định dù không biết về những yếu tố thực tế không? Bạn có thể đưa ra những thỏa hiệp khó khăn?
– Thoải mái với sự mơ hồ: Bạn có thể làm việc trong môi trường bất ổn với rất ít sự chỉ dẫn không? Bạn có thể thích nghi tốt với sự thay đổi không?

2. CẢM XÚC XÃ HỘI:

– Tự nhận thức: Bạn có quan tâm đến việc hành vi của mình ảnh hưởng đến người khác như thế nào không?
– Gắn kết: Bạn có thấu cảm với nhu cầu , mối quan tâm và mục tiêu của những người khác không?
– Ổn định: Bạn có giữ được quan điểm tích cực, tập trung, và tiếp tục lãnh đạo trong hoàn cảnh hỗn loạn và lộn xộn?
– Đáng tin cậy: Những hành động của bạn có đồng nhất với giá trị của bạn không? Bạn có giữ lời hứa của mình?

3. TÍNH TỔ CHỨC:

– Tính hợp tác: Bạn có làm việc tốt với cấp trên, đồng nghiệp ngang hàng và các thành viên trong đội ngũ của mình để tạo ra kết quả tập thể xuất sắc không?
– Tính ảnh hưởng: Bạn có chăm chú lắng nghe, tìm ra những điểm tương đồng và thể hiện bản thân một cách rõ ràng để thuyết phục và tạo ra những kết quả mang tính ảnh hưởng trong tổ chức của mình không?
– Tính sắc sảo về mặt chính trị: Bạn có hiểu về cơ cấu quyền lực trong tổ chức của mình không? Bạn có nắm bắt được suy nghĩ của những lãnh đạo quan trọng không? Bạn có biết tìm đến ai khi cần đến sự hỗ trợ hoặc nguồn lực không?
– Tính kích thích: Bạn có thách thức sự ổn định không? Bạn có thuyết phục người khác đặt ra những tiêu chuẩn cao hoặc những mục tiêu đòi hỏi sự nỗ lực hết mình?

Chức vụ của bạn sẽ đưa bạn trở thành một nhà lãnh đạo. Nhưng bản thân bạn mới là người quyết định xem mình có phải là một nhà lãnh đạo xuất sắc hay không. HÃY LÀ NHÀ LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC TRƯỚC KỶ NGUYÊN SỐ.

Trích: NHÀ LÃNH ĐẠO 4.0

#Viện_đào_tạo_và_phát_triển_doanh_nhân_Việt_Nam
#Hơn_cả_sự_học