Phó Viện trưởng – TS. Đỗ Đức Khả

  1. HỌC VẤN

– Tiến sỹ (Ph.D) Quản lý kinh tế, Đại học Công Lập IFUGAO, Cộng Hoà Philippines (2018)

– Thạc sỹ QTKD, Đại học Lincoln, CA, Mỹ (2006)

– Cử Nhân Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh (1995)

– Cử nhân lịch sử, Đại học Quốc gia Hà Nội (1988)

  1. CHUYÊN MÔN:

– Quản trị kinh doanh

– Marketing

– CMCN 4.0

– Năng lượng địa sinh học, Phong thuỷ

 

  1. KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

– Quản lý doanh nghiệp

– Đào tạo về Chiến lược kinh doanh, marketing, bán hàng, CMCN 4.0

– Tư vấn quản lý các doanh nghiệp

– Năng lượng Địa sinh học, phong thuỷ ứng dụng và Phương pháp sinh con như ý muốn

– Nghiên cứu khoa học