KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU

 • Nắm được vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực
 • Nắm được các kỹ năng hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng lao động, đào tạo và đánh giá nhân viên, cách thức động viên, trả lương nhân viên
 • Cách thức nâng cao năng suất lao động

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Các chức năng của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Các kỹ năng Quản trị Nguồn nhân lực
 • Những vấn đề thường gặp trong Quản trị Nguồn nhân lực
PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
 • Định nghĩa
 • Mục đích
 • Các nội dung của hoạch định nguồn nhân lực
 • Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
 • Khái niệm
 • Bản mô tả công việc
 • Bản tiêu chuẩn nhân viên
 • Ý nghĩa phân tích công việc
 • Lợi ích phân tích công việc
 • Những thông tin thu thập khi phân tích công việc
 • Quy trình phân tích công việc
PHẦN 4: TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN
 • Nguồn tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng
PHẦN 5: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
 • Ý nghĩa
 • Các hình thức đào tạo
 • Các phương pháp đào tạo
PHẦN 6: TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
 • Tại sao phải phải quan tâm đến tạo động cơ làm việc?
 • Các học thuyết tạo động lực trong lao động
 • Các biện pháp động viên
 • Các kỹ năng động viên
PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
 • Mục đích đánh giá
 • Yêu cầu
 • Trình tự đánh giá
 • Các phương pháp đánh giá
PHẦN 8: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
 • Khái niệm tiền lương
 • Ý nghĩa tiền lương
 • Mục tiêu tiền lương
 • Các hình thức trả lương

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, CÁCH THỨC ĐỘNG VIÊN, TRẢ LƯƠNG NHÂN VIÊN

CẦN ĐƯỢC NẮM RÕ KHI VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN