KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU

 • Nắm được vai trò, ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực
 • Nắm được các kỹ năng hoạch định nguồn nhân lực, tuyển dụng lao động, đào tạo và đánh giá nhân viên, cách thức động viên, trả lương nhân viên
 • Cách thức nâng cao năng suất lao động

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
 • Khái niệm, mục tiêu, ý nghĩa của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Các chức năng của Quản trị Nguồn nhân lực
 • Các kỹ năng Quản trị Nguồn nhân lực
 • Những vấn đề thường gặp trong Quản trị Nguồn nhân lực
PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC
 • Định nghĩa
 • Mục đích
 • Các nội dung của hoạch định nguồn nhân lực
 • Quy trình hoạch định nguồn nhân lực
PHẦN 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
 • Khái niệm
 • Bản mô tả công việc
 • Bản tiêu chuẩn nhân viên
 • Ý nghĩa phân tích công việc
 • Lợi ích phân tích công việc
 • Những thông tin thu thập khi phân tích công việc
 • Quy trình phân tích công việc
PHẦN 4: TUYỂN CHỌN NHÂN VIÊN
 • Nguồn tuyển dụng
 • Quy trình tuyển dụng
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động tuyển dụng
PHẦN 5: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN
 • Ý nghĩa
 • Các hình thức đào tạo
 • Các phương pháp đào tạo
PHẦN 6: TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
 • Tại sao phải phải quan tâm đến tạo động cơ làm việc?
 • Các học thuyết tạo động lực trong lao động
 • Các biện pháp động viên
 • Các kỹ năng động viên
PHẦN 7: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÂN VIÊN
 • Mục đích đánh giá
 • Yêu cầu
 • Trình tự đánh giá
 • Các phương pháp đánh giá
PHẦN 8: TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG
 • Khái niệm tiền lương
 • Ý nghĩa tiền lương
 • Mục tiêu tiền lương
 • Các hình thức trả lương

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

 • Cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
 • Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • Tham gia hội đồng cấp cơ sở chấm luận án Tiến sỹ Trường Đại học kinh tế (năm 2008), đề tài “ Một số biện pháp phát triền các Khu CN tại Thành phố Cần Thơ đến năm 2015 “
 • Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ tại Tỉnh Đồng Nai vào thị trường EU(năm 2007)
 • Những giải pháp phát triển loại hình hàng không giá rẻ (năm 2007)
 • Chiến lược phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2015 (năm 2008)
 • Chiến lược kinh doanh của Sfone từ 2010-2014 (2009)
 • Tham gia hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp Đại học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Hùng Vương
 • Tham gia thỉnh giảng từ năm 1997 đến nay tại các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh
 •  và các chương trình đào tạo ngắn về quản trị tài chính, quản trị kinh doanh, các lớp Kế toán trưởng
 • Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại TP HCM đến năm 2010 (năm 2006)
 • Tham gia hướng dẫn các Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế TP HCM:
 • Giảng viên bộ môn tài chính của chương trình Business Edge (MPDF)

KỸ NĂNG HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC, TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG, ĐÀO TẠO VÀ ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN, CÁCH THỨC ĐỘNG VIÊN, TRẢ LƯƠNG NHÂN VIÊN

CẦN ĐƯỢC NẮM RÕ KHI VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN