Tag Archives: cách nhìn người

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ BÁU NGÀN ĐỜI CÒN GIÁ TRỊ CỦA QUỶ CỐC TỬ

Quỷ Cốc Tử xét về thái độ của lời nói như sau : 1/ Nạn ngôn là lời nói khó, dùng lý luận đối lại, mục đích làm cho người đối thoại bộc lộ ý tưởng thật của họ. 2/ Nịnh ngôn là nói xuôi theo, xu nịnh nhằm biểu lộ sự đồng tình của mình cho người ta biết. 3/ Xảo ngôn là lời […]