Tag Archives: cấp bằng đại học ứng dụng công nghệ blockchain

Ứng dụng Công nghệ Blockchain để cấp bằng Tốt nghiệp sẽ không bị làm giả.

cấp bằng đại học ứng dụng công nghệ blockchain - viện doanh nhân vietd

Một số trường đại học tại VN bắt đầu triển khai cấp bằng tốt nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain, người dùng có thể quét mã QR cho ra đường dẫn xác thực văn bằng. Việc cấp bằng kiểu mới này nếu triển khai rộng rãi có thể ngăn chặn được nạn bằng giả? Những […]