Tag Archives: Coaching

Chuyên gia Huấn luyện đào tạo Thijs Van Loon

Mr Thijs Lambert Gert Van Loon – Dutch Nationality  Lives and works in Vietnam and the Netherlands 5 years at Google  AdSense webmaster program Trainings for customer support Various skills training programs Train the trainer @ Google 1 year at Bosch and Siemens Implementation of e-learning program Training team build 6,5 years at Apple  Head […]

Chuyên Gia Huấn luyện – Phó GĐ Đào tạo Huỳnh Minh Băng Nga

HỒ SƠ NĂNG LỰC CHUYÊN GIA: Tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM Khoa Kế hoạch ( QTKD). Tu nghiệp tai các trường ĐH nước ngoài: Tham quan, kiến tập, huấn luyện thực chiến về Mô hình kinh doanh, Hệ thống phân phối tại Australia, CHina, England, Germany, Japan, Singapore, Malaysia, Thailand. Master NLP […]