Tag Archives: đào tạo khởi nghiệp

ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP TẠI TỈNH KHÁNH HÒA

Buổi làm việc ông Đinh Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa với các đoàn của Hiệp Hội đến từ TP.HCM về đề xuất xây dựng VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT tại Khánh Hòa. VIETD – Viện Đào Tạo và Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam cùng các đơn […]

Khóa đào tạo: KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG & MỞ RỘNG CHUỖI CUNG ỨNG

Viện đào tạo & Phát triển Doanh nhân Việt Nam phối hợp với Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt tổ chức khóa đào tạo: KỸ NĂNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG & MỞ RỘNG CHUỖI CUNG ỨNG Nội dung đào tạo: Phần 1: 1) Kỹ năng khai thác & phát triển thị trường Tìm kiếm thị trường Các […]