Tag Archives: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

5W-1H-2C-5M – Phương pháp định hướng mục tiêu và lập kế hoạch tối ưu

5W-1H-2C-5M: 1. Khái niệm Hoạch định là một quá trình ấn định những mục tiêu và xác định biện pháp tốt nhất để thực hiện những mục tiêu đó. Nó liên hệ với những phương tiện cũng như với những mục đích. Tất cả những người quản lý đều làm công việc hoạch định. 2. […]

9 lý do Trí tuệ nhân tạo quan trọng

1. Tốc độ thực hiện của AI ( Artifficial Intelligence) Trí tuệ nhân tạo mới đang được giới thiệu với tốc dộ nhanh đến khó tin và khó có gì sánh kịp. Tại thời điểm này, chỉ có một số ít thực sự hiểu và nắm bắt được giá trị của công nghệ AI. 2. […]

MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – CANVAS

MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – CANVAS Canvas khởi động tinh gọn là bản phóng tác của Ash Maurya trong khung mô hình kinh doanh của Alexander Osterwalder, trong đó tập trung vào các vấn đề, giải pháp, số liệu chính , dựa trên lợi thế cạnh tranh và đề xuất giá trị duy nhất . Bây giờ […]

10 MÔ HÌNH KINH DOANH SỐ THÀNH CÔNG

Xây dựng và Phát triển các mô hình Doanh nghiệp số là điều cần thiết để tồn tại đối với mọi công ty ngày nay. Bạn may mắn vì không phải phát minh lại bánh xe để thành công mà có thể học hỏi được các mô hình đã và đang thành công trên thế giới. […]

Mô hình Doanh nghiệp Số là gì?

Mô hình Doanh nghiệp Số là việc Doanh nghiệp ứng dụng Khoa học, công nghê, Kỹ thuật số vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả, lợi thế cạnh tranh và tối ưu lợi ích cho khách hàng. KHCN Kỹ thuật số được ứng dụng trong các lĩnh vực như Quản trị, tạo […]

ICT là nền tảng của chuyển đổi số

Chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số là chủ đề trọng tâm của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới… Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) là nền tảng, là hạt nhân của chuyển đổi số. Phát triển công nghệ và công nghiệp ICT sẽ góp phần đưa Việt Nam thành […]