Tag Archives: download ebook tỉnh thức

Sách Tỉnh Thức

GIẢI PHẪU NỖI KHỔ ĐAU  Chương 1: Thông điệp từ Tạo hóa  “Hãy cho tôi lòng can đảm để thay đổi những điều tôi có thể thay đổi, lòng kiên nhẫn để chấp nhận những điều tôi không thể thay đổi, và sự thông thái để phân biệt những điều ấy.”  Theo đó, chúng ta […]