Tag Archives: Giải pháp

3 GIẢI PHÁP ĐÁNH BẬT HÌNH THỨC BANNER ADS!

Với tỷ lệ nhấp chuột trung bình ở mức thấp lịch sử là 0,06%, trong những năm gần đây, Banner Ads đã thất bại đến 99,94% trong việc đem lại kết quả. Đã đến lúc chúng ta có những phương pháp mới và dưới đây là 3 lựa chọn khả thi nhất, với hiệu quả […]