Tag Archives: kinh doanh trong thế giới luôn thay đổi

Sách Kinh doanh trong một thế giới luôn thay đổi (O.c. Ferrell)

Tiến trình hội nhập Kinh tế quốc tế của hầu hết các quốc gia trên toàn cầu đã, đang và sẽ thúc đẩy thế giới này chuyển đổi không ngừng trên căn bản nền kinh tế xã hội phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, làm cho phúc lợi gia tăng nhiều hơn nhưng rủi […]