Tag Archives: kinh tế tư nhân việt nam

TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP HIỆU QUẢ

Thế nào là thương hiệu ?  Thương hiệu là gì? Thế nào là một “Thương Hiệu”? Thương hiệu theo thuật ngữ hiện vật là từ dùng để gọi dấu hiệu nhận dạng của riêng một nhà sản xuất nào đó được đặt lên sản phẩm nhằm khẳng định nơi xuất xứ của sản phẩm. Theo […]

Gỡ nút thắt cho Kinh tế tư nhân Việt Nam

GỠ NÚT THẮT CHO KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM Từ thực tiễn phát triển các thành phần kinh tế của Việt Nam, quan điểm: tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân (KVKTTN) sẽ thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao đã có […]