Tag Archives: phong thủy

PHONG THỦY – NẮM BẮT VẬN MỆNH, KHAI PHÁ THIÊN CƠ

Cha ông ta đã từng có câu: “Nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ tích âm đức, ngũ độc thư.” Đối với số phận một con người thì điều quan trọng nhất là mệnh, thứ hai đến vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư tích công đức và thứ năm là đọc sách. […]