Tag Archives: Quản lý nhân sự

KHI CÔNG TY CỦA BẠN KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Đối với một công ty hoặc một doanh nghiệp thì nhân viên là nguồn sống là tâm hồn của công ty đó, doanh nghiệp đó. Và bộ phận nhân sự là bộ phận sẽ giúp đánh giá, duy trì, phát triển, động viên, tạo điều kiện cho hàng trăm, hàng ngàn nhân viên ấy phát […]