Tag Archives: thời thế của thiên hạ

Những lời dạy quý giá của Quỷ Cốc Tử giúp bạn nhìn thấu suốt mọi việc.

1. Thời thế thiên hạ Cái gọi là thời thiên hạ, chính là xu hướng vận động của đại thế thiên hạ. Cái gọi là thế thiên hạ, chính là các nguồn lực thúc đẩy đại thế thiên hạ. Nếu ví thiên hạ với biển, thì hướng gió là thời, các dòng chảy thủy triều […]