Tag Archives: trai huan luyen doanh nhan

Trại huấn luyện doanh nhân

Trại huấn luyện doanh nhân là một chương trình huấn luyện về tư duy chiến lược và những công cụ để có thể xây dựng được doanh nghiệp thành công chỉ trong khoảng thời gian từ một đến ba năm. Đây là chương trình huấn luyện đầy đủ từ tư duy, chiến lược, công cụ […]