Tag Archives: xây dựng thương hiệu

VAI TRÒ CỦA CSR TRONG MARKETING VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

CSR (Corporate Social Responsibility) là trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, là cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh và đóng góp vào phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động và gia đình họ, cộng đồng địa phương xã hội nói chung. […]