KHÓA ĐÀO TẠO

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

XÚC TIẾN BÁN HÀNG

 • Nắm được việc ra quyết định trong việc thiết kế và quản lý đội ngũ bán hàng
 • Trang bị một số kỹ năng bán hàng cho nhân viên bán hàng

MỤC TIÊU

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ MARKETING

I. KHÁI QUÁT VỀ MARKETING
 • Khái niệm marketing
 • Vai trò của marketing
 • Chức năng của marketing
II. MÔI TRƯỜNG MARKETING
 • Môi trường vĩ mô
 • Môi trường vi mô
III. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH
 • Cạnh tranh giữa các công ty cùng loại
 • Cạnh tranh từ phía các nhà cung cấp
 • Cạnh tranh từ phía khách hàng
 • Cạnh tranh từ các sản phẩm thay thế
 • Cạnh tranh từ các đối thủ mới sẽ tham gia vào ngành
IV. ĐỊNH VỊ SẢN PHẨM
 • Phân đoạn thị trường
 • Thị trường mục tiêu
 • Định vị sản phẩm
V. HÀNH VI CỦA KHÁCH HÀNG
 • Hành vi khách hàng cá nhân
 • Hành vi tổ chức
VI. THƯƠNG HIỆU
 • Khái niệm
 • Các loại thương hiệu
VII. HỖ HỢP MARKETING
 • Khái niệm Marketing Mix
 • Danh mục và chủng loại sản phẩm
 • Định giá sản phẩm
 • Kênh phân phối
 • Xúc tiến bán hàng

PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ

I. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ
 • Vai trò của truyền thông tiếp thị
 • Bản chất của truyền thông, xúc tiến bán hàng
 • Môi trường của truyền thông tiếp thị
 • Các phương thức truyền thông tiếp thị
II. QUY TRÌNH TRUYỀN THÔNG
 • Bước 1: Nhận diện đối tượng
 • Bước 2: Xác định các mục tiêu truyền thông
 • Bước 3: Thiết kế truyền thông
 • Bước 4: Lựa chọn các kênh truyền thông
 • Bước 5: Thiết lập ngân sách truyền thông tiếp thị
 • Bước 6: Quyết định về phương thức truyền thông tiếp thị
  • Đặc điểm của tổ hợp truyền thông tiếp thị
  • Các yếu tố ấn định tổ hợp truyền thông tiếp thị
 • Bước 7: Đánh giá kết quả truyền thông

PHẦN 3: QUẢN TRỊ TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ ĐẠI CHÚNG

I. QUẢNG CÁO

1.Tổng quan về quảng cáo

 • Vai trò
 • Mục tiêu
 • Phân loại
 • Chức năng
 • Ngân sách quảng cáo
 • Thông điệp quảng cáo
 • Phương thức quảng cáo
 • Các nhân tố tác động đến việc lựa chọn phương thức quảng cáo

2. Phát triển và quản trị một chương trình quảng cáo

 • Thiết lập mục tiêu
 • Quyết định ngân sách quảng cáo
 • Phát triển chiến dịch quảng cáo

3. Quyết định về các phương tiện truyền thông

 • Quyết định vế phạm vi, tần suất và tác động
 • Lựa chọn các hình thức truyền thông chủ yếu
 • Lựa chọn phương tiện truyền thông cụ thể
 • Quyết định lịch trình và phân bổ truyền thông
II. KHUYẾN MÃI
 • Khái niệm
 • Mục tiêu
 • Nội dung cần thực hiện
III. SỰ KIỆN VÀ TRẢI NGHIỆM
 • Mục tiêu
 • Các quyết định tài trợ chính
 • Sáng tạo trải nghiệm
IV. QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 • Khái niệm
 • Nhiệm vụ của Tiếp thị quan hệ công chúng
 • Các hoạt động quan hệ công chúng
 • Lợi ích của quan hệ công chúng
 • Quan hệ công chúng và marketing
 • Quan hệ công chúng và quảng cáo
 • Chương trình quan hệ công chúng
 • Các kênh thông tin

PHẦN IV: QUẢN TRỊ PHƯƠNG THỨC TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ CÁ NHÂN

I. TIẾP THỊ TRỰC TIẾP
 1. Khái niệm
 2. Lợi ích tiếp thị trực tiếp
 3. Các phương pháp marketing trực tiếp
 4. Thư trực tiếp
  • Tiếp thị qua catalogue
  • Tiếp thị qua điện thoại
  • Tiếp thị qua truyền hình
  • Tiếp thị qua truyền thanh
  • Tiếp thị qua computer
 5. Tiến trình marketing trực tiếp
II. TIẾP THỊ TƯƠNG TÁC (DIGITAL MARKETING)
 • Khái niệm
 • Đặc điểm
 • Các thành phần của tiếp thị tương tác
IV. TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI
 • Cộng đồng và diễn đàn trực tuyến
 • Mạng xã hội
V. BÁN HÀNG CÁ NHÂN
 • Khái niệm
 • Mục đích
 • Các mô hình tổ chức lực lượng kinh doanh
 • Chế độ đãi ngộ lực lượng kinh doanh
 • Quy trình bán hàng

PHẦN V: KỸ NĂNG BÁN HÀNG

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HIỆN NAY
 • Số lượng người bán nhiều hơn người mua
 • Việc bán hàng trở nên phức tạp hơn nhiều
 • Việc bán hàng đòi hỏi tập trung và rõ ràng hơn nữa
 • Việc bán hàng đòi hỏi chuẩn bị kỹ càng hơn nữa
 • Khách hàng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn nữa
 • Để bán hàng thành công cần phải gặp khách hàng nhiều hơn
 • Việc hoàn tất giao dịch đang trở nên khó khăn hơn
II. KỸ NĂNG BÁN HÀNG TRUYỀN THỐNG
 • Kỹ năng tìm kiếm khách hàng
 • Kỹ năng thiết lập cuộc hẹn
 • Kỹ năng thuyết phục khách hàng
 • Kỹ năng chăm sóc khách hàng
 • Kỹ năng kết thúc bán hàng
 • Công thức bán hàng thành công
 • Năm nguyên tắc cơ bản của bán hàng
 • Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
 • Nguyên nhân bán hàng thất bại
III. KỸ NĂNG BÁN HÀNG ONLINE
 • Kỹ năng quản trị Fanpage và Website
 • Kỹ năng viết bái mô tả sản phẩm
 • Kỹ năng trả lời khách hàng
 • Kỹ năng xử lý tình huống, phản hồi không tốt
 • Kỹ năng sử dụng các công cụ hỗ trợ của Facebook
IV. PHẨM CHẤT CỦA NGƯỜI BÁN HÀNG
 • Có tham vọng
 • Dũng cảm
 • Tận tâm trong công việc
 • Chuyên nghiệp
 • Có tinh thần trách nhiệm
 • Chuẩn bị kỹ càng trước mọi cuộc gặp gỡ khách hàng
 • Liên tục học hỏi

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

 • Cố vấn cao cấp Công ty CP Nhựa Duy Tân
 • Phó Viện trưởng Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam
 • Tham gia hội đồng cấp cơ sở chấm luận án Tiến sỹ Trường Đại học kinh tế (năm 2008), đề tài “ Một số biện pháp phát triền các Khu CN tại Thành phố Cần Thơ đến năm 2015 “
 • Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu gốm sứ tại Tỉnh Đồng Nai vào thị trường EU(năm 2007)
 • Những giải pháp phát triển loại hình hàng không giá rẻ (năm 2007)
 • Chiến lược phát triển của Chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh Bình Dương đến năm 2015 (năm 2008)
 • Chiến lược kinh doanh của Sfone từ 2010-2014 (2009)
 • Tham gia hướng dẫn và chấm khoá luận tốt nghiệp Đại học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH Hùng Vương
 • Tham gia thỉnh giảng từ năm 1997 đến nay tại các trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh
 •  và các chương trình đào tạo ngắn về quản trị tài chính, quản trị kinh doanh, các lớp Kế toán trưởng
 • Những giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại TP HCM đến năm 2010 (năm 2006)
 • Tham gia hướng dẫn các Luận văn cao học Trường Đại học kinh tế TP HCM:
 • Giảng viên bộ môn tài chính của chương trình Business Edge (MPDF)

MỘT BỘ PHẬN XEM NHƯ LÀ XƯƠNG SỐNG CỦA MỘT DOANH NGHIỆP.

DOANH NGHIỆP MUỐN PHÁT TRIỂN ĐƯỢC NHANH HAY KHÔNG THÌ BỘ PHẬN NÀY PHẢI LỚN MẠNH

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN