KHÓA ĐÀO TẠO

XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU

MỘT CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

II. THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BalancedScorcard- BSC)
 • Khái niệm
 • Các cân bằng
 • Ý nghĩa
 • Các bộ phận của BSC
 • Các quy trình nội bộ
 • Điều kiện để làm BSC
III. CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU (Key Performance Indicators- KPIs)

1.Tổng quan về KPIs

 • Khái nệm
 • Các chỉ số
 • Hiệu quả khi sử dụng KPIs
 • Bảng đánh giá thực hiện công việc
 • Mối quan hệ giữa mục đích, mục tiêu và các chỉsố
 • Nguyên tắc xây dựng mục tiêu

2. Trình tự triển khai xây dựng KPIs

3. Các lỗi thường gặp khi xây dựng KPIs

4. Lộ trình áp dụng KPIs

5. Các quy trình lập và đánh giá KPIs

 • Cấp công ty
 • Cấp chức năng
 • Cá nhân

7. Các KPIs thường dùng tại DN

 • Xây dựng hệ thống trả lương, thưởng theo hiệu quả công việc
 • Xây dựng cơ cầu tổ chức công ty
 • Xây dựng hệ thống chức danh công việc
 • Đánh giá giá trị công việc
 • Xây dựng quy chế lương công ty
 • Xây dựng quy chế thưởng

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

 QUẢN TRỊ TỐT, BẠN CẦN CÓ CÔNG CỤ ĐỂ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ TỪNG CÔNG VIỆC

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN