3 khái niệm Xác định tương lai của công việc: Dữ liệu, phân cấp và tự động hóa

#Doanh_nhân_tỉnh_thức

Tổ chức của ngày mai sẽ khác về cơ bản so với tổ chức ngày nay. Những doanh nghiệp nhận thức được những thay đổi sắp tới có thể chuẩn bị tốt nhất và đạt được lợi thế cạnh tranh trong một xã hội dựa trên dữ liệu. Do đó, công việc trong tương lai sẽ yêu cầu nhà quản trị và nhân viên có cách tiếp cận khác khi sản xuất và cung cấp một sản phẩm hoặc dịch vụ. Tương lai của công việc sẽ được xác định bởi ba khái niệm: Dữ liệu, Phân cấp và Tự động hóa sẽ thay đổi hoàn toàn sự lãnh đạo, văn hóa, quyền riêng tư và bảo mật. Hãy thảo luận về từng khái niệm này.

Tương lai của công việc dựa trên dữ liệu

Dữ liệu lớn đã được khoảng một thời gian. Nó thường được đặt ra trong cuộc cách mạng quản lý và tiếp theo, một cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay là cuộc cách mạng tiếp theo về đổi mới, cạnh tranh và năng suất. Chỉ một vài năm trước đây, các tổ chức vẫn đang vật lộn để hiểu tác động của những xu hướng này đối với hoạt động kinh doanh của họ, đến nay, dữ liệu lớn hiện đã nổi lên như là tiêu chuẩn của công ty.

Phân tích dữ liệu lớn ảnh hưởng đến tất cả các tổ chức, dù lớn hay nhỏ, có tác động đến mọi ngành công nghiệp trên toàn cầu và là một đặc điểm chính của tổ chức ngày mai. Đặc biệt trong những thời điểm mơ hồ và không chắc chắn này, phân tích cho phép các tổ chức cảm nhận được các cơ hội. Sử dụng một lượng lớn dữ liệu có cấu trúc và không cấu trúc và áp dụng nó cho các phân tích nâng cao cho phép các tổ chức hiểu môi trường của họ và nắm bắt các cơ hội, cho phép họ duy trì tính cạnh tranh.

Phân tích dữ liệu có thể giúp diễn giải môi trường kinh doanh, cho phép các nhà quản lý hành động và dẫn đến hiệu suất vượt trội và lợi thế cạnh tranh bền vững. Việc giới thiệu các phân tích mô tả, dự đoán và phân tích trong công việc của bạn có nghĩa là cách thức ra quyết định truyền thống, dựa trên kinh nghiệm và chuyên môn, được trao đổi để ra quyết định dựa trên dữ liệu. Khi các tổ chức cung cấp cho nhiều người hơn quyền truy cập vào kiến ​​thức, quyền lực được phân phối đồng đều hơn, cho phép trao quyền cho nhân viên trong một tổ chức. Sự thay đổi sức mạnh này là cần thiết để hưởng lợi hoàn toàn từ các phân tích dữ liệu lớn.

Tương lai của công việc, do đó, sẽ dẫn đến các tổ chức phẳng hơn. Trường hợp những nhân viên phải đối mặt với khách hàng hoặc những người trực tiếp tham gia xây dựng dữ liệu sử dụng sản phẩm để tối ưu hóa quyết định của họ. Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong văn hóa công ty, vì những hiểu biết thời gian thực từ dữ liệu đòi hỏi hành động thời gian thực từ nhân viên và quản lý. Ít người quản lý và nhân viên được trao quyền nhiều hơn sẽ thay đổi hoàn toàn văn hóa của bạn.

Do đó, tôi tin rằng các tổ chức trong tương lai sẽ ngày càng trở nên toàn diện. Sự toàn diện là một tổ chức nơi quyền lực được phân phối trên toàn tổ chức, cho phép tự quản lý và trao quyền. Nó áp dụng quản lý phi tập trung và quản trị tổ chức, theo đó thẩm quyền và ra quyết định được phân phối và ủy thác sử dụng các nhóm tự tổ chức. Trong một sự toàn diện, lãnh đạo là một người tạo điều kiện cho các nhân viên được trao quyền.

Tương lai của công việc được phân cấp

Khi các quy trình và điểm tiếp xúc khách hàng đã được lưu trữ dữ liệu, dữ liệu sẽ trở thành mẫu số chung trong tổ chức. Dữ liệu có thể dễ dàng chia sẻ với các đối tác trong ngành, dẫn đến nhiều cơ hội để tăng hiệu quả trong chuỗi cung ứng và cải thiện sự hợp tác với các đối tác trong ngành.

Do đó, tôi nghĩ rằng blockchain, hay công nghệ sổ cái phân tán, sẽ là tiêu chuẩn vàng cho chuỗi cung ứng . Tương lai của công việc sẽ dựa vào một nguồn sự thật phi tập trung khi trao đổi giá trị giữa các đối tác trong ngành. Trong một hệ thống phi tập trung, dữ liệu trở nên bất biến, có thể kiểm chứng và truy nguyên. Điều này có nghĩa là nguồn gốc của dữ liệu hoặc sản phẩm sẽ giúp tổ chức của ngày mai trở nên hiệu quả và minh bạch hơn. Các tổ chức có thể tạo ra giá trị bằng cách dễ dàng hợp tác trong thời gian thực với một mạng lưới các hoạt động ngang hàng.

Nhờ blockchain, tương lai của công việc sẽ hiệu quả, minh bạch và an toàn hơn. Việc giải quyết các giao dịch sẽ mất hàng giờ thay vì hàng tuần , nguyên nhân của các sản phẩm bị lỗi có thể được tìm thấy trong vài phút thay vì vài ngày và mạng của bạn sẽ trở nên an toàn và linh hoạt hơn đối với tin tặc. Ngoài ra, blockchain cho phép các tổ chức nhúng quản trị dữ liệu trực tiếp trong mạng, đưa mã vào dữ liệu. Luật pháp và các quy định có thể được lập trình thành mã và được lưu trữ trên một blockchain để chúng được thực thi tự động. Điều này sẽ làm cho việc quản trị dễ dàng hơn. Sổ cái có thể đóng vai trò là bằng chứng pháp lý cho dữ liệu và tăng tầm quan trọng của quyền sở hữu dữ liệu, tính minh bạch của dữ liệu và khả năng kiểm toán.

Với tương lai của công việc, hợp đồng thông minh sẽ ngày càng loại bỏ nhu cầu phán xét của con người và giảm thiểu nhu cầu tin tưởng. Khi nhiều hợp đồng thông minh được kết hợp, cùng với trí tuệ nhân tạo và phân tích, nó hoàn toàn có thể tự động hóa khả năng ra quyết định. Điều này sẽ dẫn đến một mô hình tổ chức hoạt động hoàn toàn mới và có thể dẫn đến các thiết kế tổ chức mới được điều hành hoàn toàn bằng mã máy tính, được gọi là Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO). Tương lai của công việc rất có thể là không có nhân viên.

Tương lai của công việc là tự động

Tổ chức của ngày mai sẽ phụ thuộc rất nhiều vào trí tuệ nhân tạo. Đã có rất nhiều ví dụ về các ứng dụng tuyệt vời của AI và dần dần các tổ chức hiểu rằng chúng ta cũng phải cẩn thận với AI . Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cung cấp cho các tổ chức một cơ hội để nâng cấp các quy trình và điểm tiếp xúc khách hàng của họ bằng cách hợp nhất khả năng của con người và máy móc.

Trí tuệ nhân tạo là một ngành học rộng với mục tiêu phát triển máy móc thông minh. AI bao gồm một số trường con: Machine learning (ML), một tập hợp con của AI cho phép máy móc học từ dữ liệu. Học tăng cường, là một tập hợp con của ML và tập trung vào các tác nhân nhân tạo sử dụng thử và sai để cải thiện chính nó. Và học sâu, cũng là một tập hợp con của ML nhằm bắt chước bộ não của con người để phát hiện các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn và được hưởng lợi từ các mẫu đó. Gần đây, chúng ta đã thấy rất nhiều tiến bộ đang được thực hiện với việc học chuyển, trong đó AI có thể áp dụng kiến ​​thức từ một miền vào một miền khác.

Khi nói đến tương lai của công việc, có ba lĩnh vực mà AI sẽ có tác động nhiều nhất: thế giới con người, thế giới vật lý và thế giới thông tin. Trong thế giới loài người, chúng ta sẽ chủ yếu nhìn thấy các hệ thống nhận thức nơi AI hợp tác trực tiếp với con người. Ví dụ tốt nhất sẽ là chatbot trong một trung tâm cuộc gọi. Chatbots sẽ không hoàn toàn tiếp quản một trung tâm cuộc gọi nhưng sẽ hỗ trợ các đại lý trung tâm cuộc gọi trong công việc của họ.

AI và thế giới vật lý xoay quanh robot. Tại đây, robot sẽ hỗ trợ con người trong công việc hoặc hoàn toàn đảm nhận một số nhiệm vụ nhất định, ví dụ, trong các nhà máy. Những nhà máy tối đầu tiên – những nhà máy nơi trời tối vì không còn con người làm việc – là một ví dụ cực đoan về sự tích hợp của AI trong thế giới vật chất. Tuy nhiên, một ví dụ phổ biến hơn sẽ là sự tích hợp của exoskeletons để tăng cường công nhân nhà máy trong công việc của họ.

Cuối cùng, máy học giao dịch với thế giới thông tin. Đó là tất cả về máy móc sử dụng dữ liệu để tìm hiểu. Hầu hết chúng ta đã quen với nó trong công việc hoặc cuộc sống hàng ngày, nơi các thuật toán học máy giúp chúng ta tìm thấy một trang web hoặc một sản phẩm hoặc cuốn sách nhất định (được gọi là công cụ đề xuất).

Tương lai của công việc là sự tích hợp liền mạch của cả ba miền, trong đó các hệ thống nhận thức tăng cường tương tác giữa con người, robot thay thế hoặc tương tác trực tiếp với con người và học máy giúp hiểu được cơn lũ dữ liệu sắp xảy ra. Cùng với nhau, ba hệ thống này sẽ tự động hóa và tăng cường công việc trong tương lai, từ đó thay đổi quan niệm về chính công việc.

Quyền riêng tư và tương lai của công việc

Mẫu số chung trong tương lai của công việc là dữ liệu và tổ chức của ngày mai sẽ là một tổ chức dữ liệu. Tuy nhiên, một tổ chức dữ liệu không chỉ đi kèm với những cơ hội lớn mà quan trọng hơn, nó còn mang lại những trách nhiệm to lớn. Nó cho phép bạn cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng tốt nhất, nhưng chỉ khi bạn tôn trọng khách hàng và dữ liệu trong tay. Đạo đức, quyền riêng tư và bảo mật nên được khắc sâu trong mỗi nhân viên và các tổ chức nên tuân thủ nhiều nguyên tắc đạo đức:

Trước hết, các tổ chức nên minh bạch , để người tiêu dùng biết những gì sẽ được thực hiện với dữ liệu được thu thập, hôm nay và trong tương lai. Họ nên giữ cho giao tiếp của họ đơn giản và dễ hiểu , để mọi người, kể cả người nhập cư kỹ thuật số, hiểu những gì đang được thực hiện với dữ liệu. Điều này có nghĩa là đơn giản hóa các điều khoản và điều kiện để đảm bảo rằng nó không đọc như hiến pháp.

Tất cả dữ liệu nên được bảo mật và mã hóa . Mặc dù công nghệ sổ cái phân tán sẽ cho phép dữ liệu bảo mật cao, dữ liệu phi tập trung vẫn có thể chấp nhận được đối với tin tặc. Khi dữ liệu được thu thập, tin tặc sẽ hoạt động và bất kỳ tổ chức nào cũng nên cho rằng họ có thể và sẽ bị hack. Các tổ chức nên đảm bảo rằng tin tặc không có cơ hội và nếu họ có quyền truy cập vào dữ liệu, dữ liệu là vô ích. Nếu tổ chức của bạn chưa bị hack, đơn giản là bạn không đủ quan trọng.

Nếu dữ liệu là tài sản quan trọng nhất của bạn, đó là trường hợp nếu bạn là một tổ chức dữ liệu, nó cần phải được chú ý tối đa. Do đó, mã hóa kháng lượng tử nên được áp dụng cho dữ liệu của bạn để bảo vệ tổ chức của bạn trong kỷ nguyên của máy tính lượng tử. Tiếp theo, tổ chức của ngày mai sẽ trao lại quyền kiểm soát dữ liệu của người tiêu dùng bất cứ khi nào có thể. Nếu người tiêu dùng tạo dữ liệu, người tiêu dùng sở hữu nó và nên kiểm soát nó. Cuối cùng, quyền riêng tư phải là một phần của DNA , để tất cả nhân viên hiểu được tầm quan trọng của nó. Sự phát triển của một nhãn hiệu chất lượng, để đảm bảo rằng các tổ chức tuân thủ các nguyên tắc này, có thể tưởng tượng / mong muốn.

Tổ chức của ngày mai sẽ không thể tồn tại được lâu khi bỏ qua các hướng dẫn đạo đức này. Chi phí chuyển đổi cho người tiêu dùng sẽ chỉ giảm, đặc biệt là khi quyền sở hữu dữ liệu sẽ trở lại với người tiêu dùng. Một khi chúng ta đã đạt đến một xã hội phi tập trung, quyền lực sẽ thuộc về người tiêu dùng và các tổ chức sẽ phải tập trung vào việc phát triển sản phẩm tốt nhất và cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Suy nghĩ cuối cùng

Tương lai của công việc xoay quanh dữ liệu, phân cấp và tự động hóa. Thu thập dữ liệu có thể giúp mọi khía cạnh của doanh nghiệp của bạn từ phát triển sản phẩm mới đến nâng cao hiệu quả hoạt động. Dữ liệu dẫn đến kiến ​​thức mà cuối cùng thúc đẩy việc ra quyết định. Như vậy, tổ chức của ngày mai là một doanh nghiệp dữ liệu.

Để biến tổ chức hiện tại của bạn thành một tổ chức dữ liệu, có rất nhiều việc phải làm. Điều đó có nghĩa là bạn nên lưu trữ dữ liệu các quy trình của mình, phân phối dữ liệu của mình qua đám mây hoặc sử dụng các công nghệ sổ cái phân tán, phân tích dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng phân tích để cảm nhận và nắm bắt cơ hội và tự động hóa việc ra quyết định của bạn bằng AI và hợp đồng thông minh. Trong mỗi bước này, bạn nên tính đến các nguyên tắc đạo đức để đảm bảo rằng bạn tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của nhân viên và khách hàng. Khi làm như vậy, bạn sẽ trở thành một tổ chức dữ liệu sẵn sàng cho tương lai của công việc.

Tiến sĩ Mark van Rijmenam