VIETD – ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH CÙNG TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

TRONG VIỆC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

XÂY DỰNG MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP SỐ

THEO TINH THẦN ĐỀ ÁN 844 VÀ ĐỀ ÁN 1665 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ.

tư duy doanh nhân thời đại số - Doanh nhân tỉnh thức - Viện doanh nhân Vietd
Nghiệp vụ Doanh nhân thời đại số - Viện đào tạo Doanh nhân VietD
Nâng cao năng lực doanh nhân thời đại số - Viện doanh nhân Vietd
Tư duy - Quản trị doanh nghiệp số - Viện Doanh nhân Vietd
Văn hóa Doanh nhân Thời đại số - Viện doanh nhân Vietd
Xây dựng và vận hành Doanh nghiệp số - Digital Business Model - Viện doanh nhân Vietd

KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ QUẢN TRỊ

CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ VÀ XÚC TIẾN BÁN HÀNG
XÂY DỰNG CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CỐT YẾU
KỸ NĂNG BÁN HÀNG
QUẢN TRỊ MARKETING
QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
CHIẾN LƯỢC MARKETING TỔNG THỂ
QUẢN LÝ TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
TUYỆT CHIÊU TĂNG TỐC DOANH SỐ
BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN
GIAO TIẾP HỘI THOẠI CƠ BẢN
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Đội ngũ Huấn luyện của VIETD bao gồm những chuyên gia nhiều kinh nghiệm, các Doanh nhân nhiều trải nghiệm trong vận hành Doanh nghiệp. Ưu điểm vượt trội của VIETD là giúp cho các học viên Thấy – Hiểu – Thấu rõ các vấn đề của doanh nghiệp; Đồng hành cùng doanh nghiệp để giải quyết vấn đề đó và tăng hiệu quả Kinh doanh. Đồng thời tạo môi trường và cơ hội kết nối giao thương trong cộng đồng Doanh nghiệp.

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – HUẤN LUYỆN – CỐ VẤN THỰC THI CÁC CHUYÊN MÔN – NGHIỆP VỤ – KỸ NĂNG – TƯ DUY – VĂN HÓA

ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DOANH NHÂN TRONG THỜI ĐẠI SỐ.

KHÓA HỌC CHUYÊN ĐỀ TÀI CHÍNH

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
KIỂM SOÁT CHI PHÍ
LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP
PHONG THỦY ỨNG DỤNG

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO VIETD

VietD tổ chức các chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp. Lấy các kiến thức chuyên sâu làm nền tảng tham chiếu, và lấy trải nghiệm thực tiễn của Chuyên gia, doanh nhân thành đạt để giải quyết các vướng mắc của Doanh nghiệp.

Bảo hành sự học cho Doanh nhân và hình thành Vòng kết nối doanh nhân nhằm đem lại những giá trị tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp.

HOẠT ĐỘNG CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp quốc gia NSSC - cố vấn khởi nghiệp

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN TRIỂN KHAI TRUNG TÂM HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA THEO ĐỀ ÁN 844 CỦA CHÍNH PHỦ

Là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ), thực hiện chức năng hỗ trợ hoạt động Khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó NSSC đồng tham gia tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (TECHFEST) và các nhiệm vụ khác được giao thuộc Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến năm 2025.

Trung tâm được thành lập ngày 04/03/2019 theo Quyết định số 416/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ. Bằng sự kiện này, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã có một cầu nối để kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của Việt Nam với khu vực và thế giới.

TÌM HIỂU THÊM VỀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP QUỐC GIA

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

 

CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM

Viet Startup Mentoring

 

CÔNG TY LUẬT CENTER CAPITAL LAW

CCLaw

 

VƯỜN ƯƠM KHỞI NGHIỆP VIỆT

Viet Startup Incubator 

 

NỀN TẢNG TẠO TÀI SẢN SỐ VSE

Viet Super Ecosystem

 

TRUYỀN HÌNH KHỞI NGHIỆP VIỆT

Viet nam Startup TV

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

VNTIC Holding

 

 

Quỹ Hỗ Trợ Khởi Nghiệp Hợp Vốn Aptus. Covankhoinghiep.vn

 

 

MyXteam - vietd.edu.vn

 

 

VIETD - đối tác chiến lược AYersin-logo

 

 

VIETD - Đối tác chiến lược Nhơn Mỹ - Vietd.edu.vn

 

 

 

 

liên hệ viện đào tạo và phát triển doanh nhân việt nam - vietd