-
Khóa học: Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc
Tìm hiểu về Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả
|
0
|
0
|
114
Chi phí: Liên hệ
 -
Khóa học: Giao tiếp hội thoại cơ bản
Giao tiếp tốt tạo nên thành công cho chính mình
|
0
|
0
|
102
Chi phí: Liên hệ
 -
Khóa học: Kỹ năng bán hàng
Một nhân viên giỏi cần có kỹ năng tốt
|
0
|
0
|
89
Chi phí: Liên hệ
 -
Khóa học: Xây dựng Thương hiệu cá nhân
Xây dựng thương hiệu cá nhân thành công
|
0
|
0
|
109
Chi phí: Liên hệ