9 lý do Trí tuệ nhân tạo quan trọng

1. Tốc độ thực hiện của AI ( Artifficial Intelligence)
Trí tuệ nhân tạo mới đang được giới thiệu với tốc dộ nhanh đến khó tin và khó có gì sánh kịp. Tại thời điểm này, chỉ có một số ít thực sự hiểu và nắm bắt được giá trị của công nghệ AI.
2. Tác động tiềm năng đến xã hội.
Khi chúng ta áp dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống, xã hội, thật khó có thể tưởng tượng được những kết quả to lớn mà AI sẽ tạo ra hoặc cải thiện.
3. Mọi công ty công nghệ lớn đều ưu tiên AI
Ngay cả Google, một công ty đã từng nói rằng điện thợi di động là ưu tiên hàng đầu của họ, nay đã loại bỏ nó. Gần như mọi công ty công nghệ đầu đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển AI.
4. Sự thiếu hụt nhân sự có kiến thức.
Vì Trí tuệ nhân tạo đang phát triển quá nhanh, đây là một nhu cầu lớn đối với nhiều nhà khoa học dữ liệu. Với kỳ vọng có thể học bằng máy móc, các chuyên gia công nghệ có thể xây dựng giải pháp và dịch vụ bằng AI.
5. Lợi thế cạnh tranh dành cho các công ty ứng dụng AI chính xác.
Cả công ty lớn và nhỏ đều có thể áp dụng Trí tuệ nhân tạo. Và những người làm điều đó trước tiên và chính xác sẽ được hưởng những lợi thế tuyệt vời.
6. Ý nghĩa pháp lý trên toàn thế giới.
Ở hầu hết mọi quốc gia, luật pháp và các quy định sẽ cần được sửa đổi và cập nhật để kết hợp các xu hướng mới của thời đại AI.
 
7. Phát triển đạo đức.
Khi chúng ta chuẩn bị cho sự phát triển của Trí tuệ nhân tạo, chúng ta cần thúc đẩy các công ty phát triển các công nghệ mới có đạo đức và có trách nhiệm, để phục vụ tốt hơn cho nhân loại và cải thiện mức sống trên toàn thế giới.
8. Lợi thế và cơ hội của thông tin.
Những người làm việc cho các công ty công nghệ có xu hướng và triển vọng tốt để đảm nhiệm các cơ hội trong tương lai. Tuy nhiên, những người làm ngoài lĩnh vực đó, thường có ấn tượng tiêu cực về công nghệ AI do thiếu may mắn để biết về nó.
9. Hợp tác giữa tư nhân và nhà nước
Nghiên cứu và phát triển Trí tuệ nhân tạo không nên chỉ nói đến các công ty công nghệ lớn. Thay vào đó cần có sự hợp tác mạnh mẽ và cởi mở trên phạm vi quốc tế, như giữa các công ty thuộc mọi quy mô và giữa các công ty tư nhân với nhà nước.
Nguồn: Twitter
Dịch: Mary Pham