Chủ tịch HĐQL Viện – GS. TS Trần Luân Kim

  • Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI.
  • Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.
  • Uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam.
  • Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản.
  • Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội.
  • Viện trưởng Viện phát triển khoa học công nghệ Sài Gòn.
  • Viện trưởng Viện Văn Hóa Nghệ Thuật truyền thông Nguyễn Tất Thành. Thuộc trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
  • Phó Viện trưởng thường trực Viện Khoa học Công Nghệ Phương Nam.
  • Ủy viên BCH Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật TP HCM.
  • Ủy Viên hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Tp HCM. Chủ tịch HĐQT VietGroup.