Viện Trưởng – Ths – Ls. Dương Mạnh Hùng

  • Master MBA, Luật sư.
  • Ủy viên TW Hội Doanh Nhân Tư Nhân Việt Nam.
  • Phó Trưởng VP thường trực phía Nam Hội DNTN VN.
  • Giám đốc Công ty Luật Center Capital Law.
  • Chuyên gia tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  • Tư vấn chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và xây dựng dự án, setup doanh nghiệp.
  • Tổ chức các hoạt động kết nối giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư trong, ngoài nước.