Chương trình TƯ DUY KINH DOANH THÀNH CÔNG

Thứ 7, ngày 21/11, tại Trung tâm thương mai Phú Nhân Nghĩa, Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VietD) được chủ đầu tư dự án KDC Phú Nhân Nghĩa, Kỳ Anh, Hà Tĩnh mời đào tạo cho hơn 200 tiểu thương tại trung tâm thương mại với chủ đề TƯ DUY KINH DOANH THÀNH CÔNG

Với kiến thức thực tế được thầy Nguyễn Hữ Toàn – nhà huấn luyện của VietD, các tiểu thương đã có thêm những kiến thức làm thế nào để có thể kết nối được khách hàng và thay đổi tư duy để giúp phát triển kinh doanh của chính mình.

Ngoài nội dung đào tạo, VietD dành tặng cho các tiểu thương sách MUÔN KIẾP NHÂN SINH và HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG để mở rộng thêm tư duy về nhân sinh quan ứng dụng trong các lĩnh vực của cuộc sống.