GIỚI THIỆU VỀ BAN TRUYỀN THÔNG CỦA VIỆN

Ban truyền thông – Hình ảnh của doanh nghiệp

Thương hiệu là một trong những yếu tố khẳng định sự thành công của doanh nghiệp. Truyền thông là một công cụ để đảm bảo điều đó. Ban truyền thông của doanh nghiệp đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và quảng bá hình ảnh của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đến các cá nhân, tổ chức và đối tượng khách hàng. Đây là bộ phận phụ trách các công việc truyền thông từ giai đoạn xây dựng chiến lược quảng cáo đến sáng tạo nội dung, thiết kế bộ nhận diện, xây dựng và phát triển các thông điệp từ những cách truyền thống nhất (như báo giấy, radio,…) đến các phương tiện điện tử (Video, App, Website,..).

Bên cạnh đó, ban truyền thông còn giúp các nhà quản lý của doanh nghiệp chuẩn bị các cuộc phỏng vấn, xây dựng và phát triển các thông điệp để gửi đến các nhà đầu tư, khách hàng và nhân viên, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến mới giúp công ty dẫn đầu trong các chiến lược truyền thông và giao tiếp với các bên liên quan.

Nhiệm vụ chính của Ban truyền thông:

  • Xây dựng mối quan hệ với giới truyền thông và các bên liên quan.
  • Xây dựng mối quan hệ với khách hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với công chúng.
  • Tư vấn các gói truyền thông thích hợp đến khách hàng.
  • Truyền thông nội bộ.

Vì thế ban truyền thông của Viện Đào Tạo & Phát Triển Doanh Nhân Việt Nam được lập ra với mục đích phục vụ cho việc xây dựng, quảng cáo hình ảnh của Viện và những khách hàng hợp tác chung với Viện.