Hợp tác đầu tư Dự Án

#VÒNG_KẾT_NỐI_DOANH_NHÂN

#Hợp_tác_đầu_tư_dự_án.

Dự án VIETPEARL City – Phan Thiết đã và đang triển khai.

Hiện nay Viện VIETD đang phối hợp với VIETPEARL triển khai thực hiện phần còn lại là 3 lốc chung cư.

Cần đối tác chiến lược.

Chi tiết liên hệ: Ms Mary Pham,

Hotline: 0966 253 253

Mail: Viendaotaodoanhnhanvietnam@gmail.com

#Viện_đào_tạo_và_phát_triển_doanh_nhân_việt_nam
#HƠN_CẢ_SỰ_HỌC

.
.
.
.