KHÓA ĐÀO TẠO

KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

Đề quản trị hiệu quả, một trong những điều kiện quan trọng và phải có đầy đủ thông tin. Một trong các thông tin các nguồn thông tin quan trọng và có ý nghĩa nhất đó là thông tin từ bộ phận kế toán. Như chúng ta đã biết kế toán có 2 phân hệ là Kế toán Tài chính và Kế toán quản trị, trong đó Kế toán quản trị ngày càng có vị trí quan trọng. Nó chính là kênh thông tin chủ yếu giúp cho nhà quản trị ra các quyết định quan trọng của DN và đặc biệt là công cụ kiểm soát chi phí rất hiệu quả.

MỤC TIÊU

 • Sự khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị
 • Các cách phân loại và xác định chi phí
 • Các biện pháp nâng cao hiệu quả SXKD thông qua phân tích mối quan hệ Chi phí, khối lượng và lợi nhuận
 • Kiến thức về dự toán sản xuất và định giá bán sản phẩm
 • Các cách cung cấp thông tin cho nhà quản lý ra quyết định
 • Cung cấp kỹ năng phân tích mối quan hệ chi phí, khối lượng và lợi nhuận để ra các quyết định kinh doanh
 • Kỹ năng lập hệ thống Báo cáo nội bộ

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 • Bản chất của Kế toán quản trị
 • Vai trò của Kế toán quản trị
 • Nội dung Kế toán quản trị
 • Cơ chế vận hành của Kế toán quản trị
 • Các phương pháp kỹ thuật của Kế toán quản trị
 • Sự khác nhau giữa Kế toán quản trị và Kế toán tài chính
VẤN ĐỀ 2: LÀM CÁCH NÀO ĐỂ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ GIÁ BÁN SẢN PHẨM HỢP LÝ?
 • Phân loại chi phí
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Xây dựng giá bán sản phẩm
VẤN ĐỀ 3: CHÍ PHÍ VÀ KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM BÁN RA TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐỂ LỢI NHUẬN?
 • Số dư đảm phí
 • Kết cấu chi phí
 • Đòn bẫy kinh doanh
 • Các trường hợp làm thay đổi lợi nhuận
 • Điểm hòa vốn
VẤN ĐỀ 4: BẰNG CÁCH NÀO RA QUYẾT ĐỊNH KINH DOANH HỢP LÝ?
 • Quyết định tiếp tục kinh doanh hay ngừng kinh doanh một bộ phận
 • Quyết định khối lượng và giá bán
 • Quyết định nên tự làm hay nên mua ngoài
 • Quyết định trong điều kiện năng lực có giới hạn
VẤN ĐỀ 5: KIỂM SOÁT CHI PHÍ BẰNG CÁCH NÀO?
 • Khái niệm chi phí tiêu chuẩn
 • Phân biệt định mức và dự toán
 • Nguyên tắc xây dựng định mức tiêu chuẩn
 • Các hình thức định mức
 • Xây dựng định mức chi phí
 • Đánh gía kết quả thực hiện
VẤN ĐỀ 6: THÔNG TIN NÀO CẦN THIẾT CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH?
 • Tổng quan về báo cáo nội bộ
 • Đặc điểm của Báo cáo nội bộ
 • Các hình thức Báo cáo nội bộ
 • Quy trình xây dựng Báo cáo nội bộ
 • Danh mục Báo cáo nội bộ

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

Dựa trên các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp, các nhà quản trị đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp trong ngắn hạn và dài hạn nhằm đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường hiện nay.

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN