KHÓA ĐÀO TẠO DO SỞ DU LỊCH KHÁNH HÒA & VIETD PHỐI HỢP TỔ CHỨC

Chương trình đào tạo Nhà hàng Khách Sạn tại Khánh Hòa - VIETD 1

KHÓA HỌC: XÂY DỰNG TỔ CHỨC VẬN HÀNH KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG TỪ XA – Điều hành doanh nghiệp ngành dịch vụ du lịch do Sở Du Lịch

Tỉnh Khánh Hòa và kết hợp với:

 • Hiệp Hội Du Lịch Nha Trang – Khánh Hòa
 • Công Viên Phần Mềm Quân Đội – ASP
 • Công Ty CP Đầu Tư & Công Nghệ A. YERSIN
 • Công Ty CP MyXteam.
 • Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật số VietD (VIETDHUB)

Nội dung chương trình lớp đào tạo:

 • Phương thức tiếp thị, tư vấn, bán hàng và chăm sóc khách hàng qua nền tảng trực tuyến, kỹ thuật số.
 • Phương thức chuyển đổi số trong công tác quản lý, xây dựng sản phẩm mới, quảng bá tour; giao dịch với khách hàng chủ yếu bằng hình thức trực tuyến.
 • Các nội dung khác có liên quan.

NGÀY 15/9: INTRO

 • Giới thiệu tổng quan khoá học
 • Các điều kiện để tự động hoá doanh nghiệp
 • Lộ trình tự động hoá doanh nghiệp
 • Phương pháp tổ chức thực thi kế hoạch tinh gọn.
 • Tổ chức nhóm làm việc từ xa năng xuất

NGÀY 16/9: HỆ THỐNG HOÁ

 • Hệ thống hoá Team marketing
 • Hệ thống hoá Team Sự Kiện
 • Hệ thống hoá team vận hành
 • Hệ thống hoá team nhà hàng
 • Hệ thống hoá team bảo hành bảo trì
 • Hệ thống hoá tuyển dụng đào tạo

NGÀY 17/9: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG

 • Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
 • Hướng dẫn các chương trình kết nối martkeing
 • Tổng kết và Q&A
 • Khoá học được tài trợ hoàn toàn học phí từ Sở Du Lịch và các đơn vị tài trợ.
 • Khoá học dành cho Giám Đốc, Trưởng Bộ phận, Trưởng Nhóm và Nhân viên Lễ Tân, và các nhân viên khác của Hotel – Khách Sán, nhà hàng, đơn vị lữ hành, Quán Cafe v.v…
 • Khoá học gồm nhiều khóa khác nhau và mỗi khóa là buổi học Online, chương trình được tổ chức và khai giảng trong ngày 15/09/2021 vào lúc 14g đến 17g, 16/09/2021 vào lúc 14g đến 17g, và 17/09/2021 vào lúc 14g đến 17g.
 • Hình thức học trực tuyến: Thông qua nền tảng Zoom online

KHÓA ĐÀO TẠO DO TỔNG CỤ TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KHÁNH HÒA KHAI GIẢNG.

Chương trình đào tạo Nhà hàng Khách Sạn tại Khánh Hòa - VIETD 4