KHÓA ĐÀO TẠO

LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU

 • Xác định lợi ích của việc lập ngân sách doanh nghiệp
 • Thực hiện quy trình lập ngân sách tổng hợp trong DN
 • Sử dụng ngân sách để kiểm soát và quản lý hoạt động kinh doanh

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: NGÂN SÁCH VÀ LỢI ÍCH
 • Khái niệm ngân sách
 • Lợi ích của việc lập ngân sách
PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH NGÂN SÁCH
 • Các bước hoạch định ngân sách
 • Nhóm hoạch định ngân sách
 • Xác định ngân sách quyết định
 • Thu thập thông tin
 • Các bước hoạh định ngân sách tổng hợp
 • Phê duyệt ngân sách
PHẦN 3: SỬ DỤNG NGÂN SÁCH
 • Ngân sách linh hoạt
 • Phân tích biến động
 • Đánh giá hoạt động
PHẦN 4: CÁC MỤC TIÊU LẬP VÀ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH HIỆU QUẢ
 • Mục tiêu phải khả thi
 • Phân định quyền hạn và trách nhiệm rõ ràng
 • Sự tham gia của các nhà quản lý
 • Ngân sách và tâm lý của nhân viên
 • Kiểm soát là quan trọng

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

 • Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản ý các doanh nghiệp· Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam

  · Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .

  · Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN

Hệ thống dự toán ngân sách kinh doanh có vai trò quan trọng trong công tác quản trị doanh nghiệp; vừa thể hiện mục tiêu kế hoạch và phân bổ các nguồn lực, vừa là cơ sở để đánh giá thành quả hoạt động của nhà quản trị các cấp

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2