Nghiệp vụ doanh nhân

Khóa học Nghiệp vụ doanh nhân được biên soạn dành cho nhà quản lý, giám đốc doanh nghiệp… với mong muốn nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.

  • Năng lực tư duy: Tư duy chiến lược và xây dựng chiến lược, Hiểu biết về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề, và Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh.
  • Năng lực phát triển quan hệ và tạo ảnh hưởng: Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục, pỹ năng lãnh đạo, pỹ năng đàm phán, phát triển quan hệ kinh doanh, đội ngũ nhân viên, trao quyền cho cấp dưới…
  • Năng lực thích ứng và đổi mới: Năng lực thích ứng và quản lý sự thay đổi, Năng lực học hỏi và phát triển, và Năng lực đổi mới.