KHÓA ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ MARKETING

MỤC TIÊU

 • Nắm được vai trò và nội dung hoạt động marketing
 • Nắm được cách thức triển khai các hoạt động marketing
 • Nắm được cách thức triển khai các chiến lược marketing

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ MARKETING

I. Sự ra đời của hoạt động marketing

II. Khái niệm Marketing

III. Vai trò của Marketing

IV. Phân đoạn thị trường

 • Khái niệm
 • Các yêu cầu đối với phân đoạn thị trường
 • Quá trình phát triển của quyết định phân đoạn thị trường
 • Lý do và lợi ích của phân đoạn thị trường
 • Các nội dung cần nghiên cứu về phân đoạn thị trường
 • Cơ sở để phân đoạn thị trường
 • Các bước phân đoạn thị trường

V. Thị trường mục tiêu

 • Khái niệm
 • Đánh giá các đoạn thị trường
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Các chiến lược đáp ứng thị trường
 • Các căn cứ để lựa chọn thị trường

VI. Định vị sản phẩm

 • Khái niệm
 • Các loại định vị sản phẩm
 • Các chiến lược định vị sản phẩm
 • Các bước tiến hành định vị sản phẩm

VII. Hành vi người tiêu dùng cá nhân

 • Khái niệm
 • Mô hình hành vi
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dung
 • Quá trình thông qua quyết định mua của người tiêu dùng

VIII. Hành vi của các tổ chức

 • Phân loại khách hàng
 • Đặc điểm của thị trường các tổ chức
 • Những dạng mua hàng chủ yếu
 • Những người tham gia vào quá trình mua hàng
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến người mua
 • Quá trình thông qua quyết định mua

IX. Tổng quan về Quản trị Marketing

 • Khái niệm Quản trị Marketing
 • Những đặc điểm của Quản trị Marketing
 • Những nhiệm vụ chủ yếu của Quản trị Marketing
 • Các phương thức làm marketing
PHẦN 2: HOẠCH ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH MARKETING

I. Quản trị sản phẩm và thương hiệu:

 1. Các vấn đề cơ bản trong quản trị sản phẩm:
  • Khái niệm về sản phẩm
  • Các cấp độ hay bộ phận cấu thành một sản phẩm
  • Quyết định về nhãn hiệu sản phẩm
  • Quyết định về đặc tính sản phẩm
  • Các quyết định về bao gói
  • Quyết định về hỗn hợp sản phẩm và dòng sản phẩm
  • Quyết định về danh mục và chủng loại sản phẩm
  • Quyết định về dịch vụ khách hàng
  • Thiết kế và marketing sản phẩm mới
  • Chu kỳ sống của sản phẩm
 1. Quản trị thương hiệu:
  • Một số vấn đề cơ bản về thương hiệu
  • Các quyết định chủ yếu trong quản trị thương hiệu
  • Quá trình quản trị thương hiệu

II. Quản trị Giá:

 1. Tổng quan về giá cả
 2. Xác định giá bán sản phẩm:
  • Mục tiêu định giá
  • Phân tích yếu tố cầu thị trường ảnh hưởng đến giá bán:
  • Phân tích các yếu tố của DN ảnh hưởng đến giá bán:
  • Phân tích cạnh tranh chi phối đến giá bán
  • Phân tích các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến giá bán
  • Mô hình quyết định giá tổng quát
 3. Chiến lược giá cho sản phẩm mới:
  • Chiến lược giá hớt váng
  • Chiến lược giá thâm nhập
 4. Phân biệt giá:
  • Phân biệt gía theo dòng và hỗn hợp hàng hóa:
  • Phân biệt giá cho chủng loại hàng hóa.
  • Xác định giá cho những sản phẩm phụ thêm.
  • Xác định giá cho sản phẩm kèm theo bắt buộc.
  • Định giá cho sản phẩm phụ của sản xuất.
  • Phân biệt giá thành phần cứng và phần linh hoạt.
  • Phân biệt giá theo giá trọn gói và giá sản phẩm riêng lẻ.
  • Phân biệt giá theo khu vực địa lý
  • Một số loại phân biệt giá khác
 5. Các quyết định về thay đổi hay điều chỉnh giá

III. Quản trị kênh phân phối

 1. Khái niệm
 2. Phân loại trung gian thương mại:
 3. Các chức năng của kênh phân phối
 4. Cấu trúc, hoạt động và hình thức tổ chức kênh phân phối:
 5. Quy trình xây dựng kênh phân phối
 6. Quản lý kênh phân phối:
 7. Quyết định phân phối hàng hóa vật chất:
 8. Marketing của các tổ chức bán buôn bà bán lẻ

IV. Quản trị truyền thông marketing tích hợp

 1. Bản chất của truyền thông marketing tích hợp:
 2. Các công cụ truyền thông
  • Quảng cáo
  • Xúc tiến bán hàng
  • Quan hệ công chúng
  • Bán hàng cá nhân
  • Marketing trực tiếp
 3. Các căn cứ để lựa chọn hỗn hợp xúc tiến
 4. Quy trình lập kế hoạch hỗn hợp xúc tiến

V. Digital Marketing

 1. Khái niệm
 2. Mục tiêu
 3. Các thành phần chính của Digital Marketing
PHẦN 3: CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING
 • Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm
 • Chiến lược định vị
 • Chiến lược phát triển sản phẩm mới
 • Chiến lược theo chu kỳ sống của sản phẩm
 • Chiến lược theo vị thế của doanh nghiệp
 • Chiến lược theo chuỗi giá trị
 • Các quan điểm Marketing

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

VẤN ĐỀ THỰC TẾ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

COACHING SAU ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Quyết Chiến
Cố vấn cao cấp, Phó Viện trưởng

Ông Nguyễn Quyết Chiến có học vị Tiến sỹ Kinh tế từ năm 2003, ông là người có quá trình tham gia công tác quản lý trong nhiều năm, ngoài ra ông còn tham gia công tác giảng dạy và đào tạo cho nhiều đối tượng khác nhau, trong đó nhất là các nhà quản lý các doanh nghiệp.

 • Ông đã từng có 30 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý DN và kinh qua các chức vụ quản lý DN như : Phó phòng Kế hoạch XNQD chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre (Direximco), Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đông Phương (OREXCO), Công ty TNHH Saigon, Trưởng Phòng Kế hoạch Nghiên cứu Phát triển, Trưởng Ban Tài chính Chứng khoán Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), thành viên HĐQT Công ty CP Chứng khoán TP.HCM (HSC), Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII). Hiện nay, ông là Cố vấn Cao cấp của Công ty CP Nhựa Duy Tân, Phó Viện trưởng Viện đào tạo và Phát triển doanh nhân Việt Nam
 • Ông đã có trên 20 kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy và kinh qua các chức vụ như: Phó Hiệu trưởng trường Đại học Gia Định, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính thuộc Khoa Quản trị (Trường Đại học Luật TP.HCM), Giảng viên của chương trình Business Edge của World Bank, IFC, giảng viên nhiều trường Đại học, giảng viên các chương trình Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO) .
 • Ông đã có trên 10 năm kinh nghiệm trong công tác tư vấn chiến lược, tư vấn về tài chính, tư vấn xây dựng bộ máy kế toán quản trị , tư vấn xây dựng Hệ thống Kiểm soát nội bộ, tư vấn xây dựng KPIs cho các DN…

ĐỂ CÓ MỘT NHÂN VIÊN GIỎI CẦN PHẢI ĐƯỢC ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TỐT

LỊCH HỌC

+ Thời lượng: 4 buổi

+ Buổi tối: từ 18g-21g

+ Hoặc T7 & CN : 8g30-11g30 & 13g30-16g30

HỌC PHÍ

2.000.000 VNĐ

ƯU ĐÃI

Giảm 10% khi đăng ký trong tháng 2

ĐỊA ĐIỂM LIÊN HỆ

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN