Tag Archives: bài học quye cốc tử

NHỮNG BÀI HỌC QUÝ BÁU NGÀN ĐỜI CÒN GIÁ TRỊ CỦA QUỶ CỐC TỬ

Quỷ Cốc Tử xét về thái độ của lời nói như sau : 1/ Nạn ngôn là lời nói khó, dùng lý luận đối lại, mục đích làm cho người đối thoại bộc lộ ý tưởng thật của họ. 2/ Nịnh ngôn là nói xuôi theo, xu nịnh nhằm biểu lộ sự đồng tình của mình cho người ta biết. 3/ Xảo ngôn là lời […]