Tag Archives: Chủ Tịch HĐQL Viện

Chủ tịch HĐQL Viện – GS. TS Trần Luân Kim

Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XI. Nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam. Uỷ viên đoàn Chủ tịch Uỷ ban toàn quốc các Hội Văn học – Nghệ thuật Việt Nam. Giám đốc Trung tâm giao lưu văn hoá Việt Nam – Nhật Bản. Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc […]