Tag Archives: đạo lý kinh doanh của hồ tuyết nham

Đạo lý Kinh doanh của Người xưa.

#Doanhnhantinhthuc  – Ai cũng có ngày mưa không mang dù – Không nên bóp nghẹt người khác khi họ đang ở trong khó khăn – Kỳ thực thì mình mới là người được hưởng lợi nhiều nhất khi giúp đỡ người khác 🍂 Vàng bạc châu báu đều không phải là kho báu thực sự, chỉ […]