Tag Archives: dữ liệu lớn

3 khái niệm Xác định tương lai của công việc: Dữ liệu, phân cấp và tự động hóa

#Doanh_nhân_tỉnh_thức Tổ chức của ngày mai sẽ khác về cơ bản so với tổ chức ngày nay. Những doanh nghiệp nhận thức được những thay đổi sắp tới có thể chuẩn bị tốt nhất và đạt được lợi thế cạnh tranh trong một xã hội dựa trên dữ liệu. Do đó, công việc trong tương […]