Tag Archives: hoạch định chiến lược là gì

Chiến lược theo quan điểm hiện đại

1. Khái niệm chiến lược theo quan điểm hiện đại Henry Mintzberg là đại diện tiêu biểu cho quan điểm hiện đại về khái niệm chiến lược. Theo nghiên cứu của ông, nội dung khái niệm chiến lược có thể bao gồm 5 yếu tố (5P) là: kế hoạch (Plan); mưu lược (Ploy); phương thức […]