Tag Archives: khởi nghiệp tinh gọn

TẶNG BẠN EBOOK: KINH ĐIỂN VỀ KHỞI NGHIỆP

“Khởi nghiệp kinh doanh không phải là một môn thể thao thưởng ngoạn. Đó là chuỗi hành động thông minh và linh hoạt của những doanh nhân “. #Tuoitrekhoinghiep #Khoinghieptrongkynguyenso #Covankhoinghiep “Nếu kiến thức về quản trị kinh doanh chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đã đi vào phát triển ổn định, thì kiến […]

MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – CANVAS

MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN – CANVAS Canvas khởi động tinh gọn là bản phóng tác của Ash Maurya trong khung mô hình kinh doanh của Alexander Osterwalder, trong đó tập trung vào các vấn đề, giải pháp, số liệu chính , dựa trên lợi thế cạnh tranh và đề xuất giá trị duy nhất . Bây giờ […]