Tag Archives: khởi nghiệp

3 bài học cho Startup từ Tam Quốc diễn nghĩa

Hoàn cảnh của một Tây Thục có phần chắp vá khi đó không khác là mấy so với những gì mà một startup phải trải qua: Xuất phát điểm ban đầu chỉ là ý tưởng. 1. Kết nghĩa đào viên: Một mục tiêu, một lý tưởng  Đối với độc giả Tam quốc, sự kiện kết […]