Tag Archives: marketing

5 BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM MỚI!

Phát triển sản phẩm mới là một trong những nhiệm vụ sống còn của doanh nghiệp. Động lực chính để phát triển sản phẩm là nhu cầu người tiêu dùng luôn thay đổi và đối thủ canh tranh luôn phát triển. Nhiệm vụ của các nhà làm marketing là cần nhạy bén nắm bắt những sự […]

SALES VÀ MARKETING: CẶP BÀI TRÙNG THỜI HIỆN ĐẠI

Dưới đây là chia sẻ của Ian Altman, chuyên gia về Tăng trưởng kinh doanh và Bán hàng theo mô hình B2B, về sự cần thiết của việc kết hợp hai yếu tố Sales (Bán hàng) và Marketing trong kinh doanh ngày nay. Tại sự kiện Content Marketing World gần đây, Ian Altman (Chuyên gia […]

Marketing Toàn Diện

Khái niệm Chiến lược marketing toàn diện – Holistic Marketing Strategy. Chiến lược marketing toàn diện là một chiến lược marketing được phát triển bằng cách suy nghĩ về toàn diện toàn bộ doanh nghiệp, vị trí của doanh nghiệp trong nền kinh tế và xã hội rộng lớn; và trong cuộc sống của khách […]

TẠI SAO ‘HIỆU ỨNG LAN TRUYỀN – SOCIAL PROOF’ SẼ ĐÁNH BẠI MỌI THỨ KHÁC TRONG NGÀNH MARKETING

Bạn hẳn đã nghe nói về ‘Hiệu Ứng Lan Truyền’ trước đây rồi, đúng không? Khi con người được đặt vào một tình huống mới, chúng ta sẽ có xu hướng nhìn theo hành động của người khác để làm theo. Lúc này, Hiệu Ứng Lan Truyền đóng vai trò như một chất xúc tác, tác động rằng […]