Tag Archives: nút thắt kinh tế

Gỡ nút thắt cho Kinh tế tư nhân Việt Nam

GỠ NÚT THẮT CHO KINH TẾ TƯ NHÂN VIỆT NAM Từ thực tiễn phát triển các thành phần kinh tế của Việt Nam, quan điểm: tăng trưởng của khu vực kinh tế tư nhân (KVKTTN) sẽ thúc đẩy tiến độ của Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao đã có […]