Tag Archives: tải ebook kinh điển về khởi nghiệp

TẶNG BẠN EBOOK: KINH ĐIỂN VỀ KHỞI NGHIỆP

“Khởi nghiệp kinh doanh không phải là một môn thể thao thưởng ngoạn. Đó là chuỗi hành động thông minh và linh hoạt của những doanh nhân “. #Tuoitrekhoinghiep #Khoinghieptrongkynguyenso #Covankhoinghiep “Nếu kiến thức về quản trị kinh doanh chủ yếu dành cho các doanh nghiệp đã đi vào phát triển ổn định, thì kiến […]